Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Henüz Puan Verilmedi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu :

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 9 Ekim 2003 tarihinde kabul edilmiş olup amacını; demokratik ve şeffaf bir devlet yönetiminin gerekliliği olan eşitlik, açıklık ve tarafsızlık ile ilgili hususlara uygun olarak vatandaşların bilgi edinme hakkını kullanabilmesine ilişkin esas ve yöntemleri düzenlemek olarak özetleyebiliriz.

Bilgi Edinme Hakkına Kimler Sahiptir ?

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 2. Bölümü 4. Maddesine göre, Herkes bu kanun ile bilgi edinme hakkına sahiptir demektedir. Buna göre; Türkiye’de ikamet etmekte olan yabancılar ve Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren yabancı tüzel kişiler, talep ettikleri bilgi kendileri veya faaliyet alanı ile ilgili olmak şartıyla ve mütekabiliyet ilkesi kapsamında, bu Kanun hükümlerinden faydalanabileceğini belirtilmektedir.

Bilgi Edinme Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 3. Bölümünde “Bilgi Edinme Başvurusu” adlı başlıkta yer alan “Başvuru Usulü” maddesine göre (Madde 6) : Başvuru, başvuru sahibinin ismi ve soy ismi, imza, ikameti yada iş adresini, başvuruyu yapan kişi eğer tüzel kişi ise ünvanı ve adres bilgisi ile yetkilinin imzasını, yetki belgesini içeren dilekçe ile talep edilen bilgi yada belgenin bulunduğu kurum yada kuruluşa yapılabileceğini belirtmektedir. Yine bu maddeye göre başvuruyu, kişinin kimliğinin, imzasının yada yazının kimden neşet ettiğinin tespit edilmesine fayda sağlayacak başkaca bilgilerin yasalar çerçevesinde belirlenebilir olması şartıyla elektronik ortamda yada başkaca iletişim ortamlarıyla da yapılabileceği belirtilmektedir.

Bilgi Edinme Hakkının Sınırları Nelerdir ?

Hangi bilgilerin talep edilebileceğine dair sınırlar kanunun dördüncü bölümünde belirtilmiştir. Bu bölümde yer alan maddeler incelendiğinde bazı hususların kanun kapsamı içinde bazı hususların ise kanun kapsamı dışında bırakıldığı görülmektedir.

Bilgi Talep Edebileceğiniz Konular:

1 – Yargı denetimi dışında kalan işlemler
2- Fikir ve sanat eserleri
3- Kurum içi düzenlemeler ( Sadece düzenlemeden etkilenen çalışanlar )
4- Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler
5- Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler

Bilgi Talep Edemeyeceğiniz Konular:

1- Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler
2- Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler
3- İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler
4- İdarî soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
5- Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
6- Özel hayatın gizliliği
7- Ticarî sır
8- Tavsiye ve mütalaa talepleri

Kaynak : Resmi Gazete

Lütfen Puan Verin:

Facebook Yorumları

Yorum (Facebook hesabınız yoksa sayfanın sonundaki yorum formunu kullanınız)